close
تبلیغات در اینترنت
مقاله الگوريتمهاي

دانلود مقاله الگوريتمهاي مسيريابي

      مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره هاي ارتباطي بوده ايم. با پيشرفت فناوري اين موارد د رحال همگرايي است و تفاوت هايي بين جمع آوري ، انتثال ذخيره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هايي با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافيايي ،ب فشردن كليد وضعيت فعلي را حتي در دورترين نقاط بررسي مي كنند. با افزايش فدرت جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات، تقاضاي پردازش اطلاعات پيچيده تر نيز افزايش مي يابد   -الگوريتمهاي مسير يابي   وظيفه اص …

دانلود مقاله الگوريتمهاي مسيريابي در سایت DOCZ.ir


لینک منبع و پست :دانلود مقاله الگوريتمهاي مسيريابي
http://docz.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a/